Epictetus

Epictetus taught that philosophy is a way of life and not just a theoretical discipline. To Epictetus, all external events are beyond our control; we should accept calmly and dispassionately whatever happens. However, individuals are responsible for their own actions, which they can examine and control through rigorous self-discipline. [Wiki]

Epiktet w swoich rozważaniach podejmuje przede wszystkim zagadnienie wolności człowieka – twierdził, że można ją osiągnąć wtedy, gdy w naszym życiu zapanują wartości duchowe, i że należy zapanować nad swoimi pragnieniami.

[Wiki]

It takes more than just a good looking body. You’ve got to have heart and soul to go with.

Dodaj komentarz